Jak wykonać korektę wynagrodzenia?

Student przekazuje pracodawcy informację o zakończeniu studiów, po wypłacie wynagrodzenia

 

Problem

Student otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie na umowę zlecenie. Nie płaci składki chorobowej. Jest objęty PIT0. W czerwcu otrzymał wynagrodzenie za miesiąc maj w wysokości 3.200 PLN, co wynika z przepracowania 160 godzin według stawki 20 PLN za godzinę. Kwota netto wynagrodzenia to 3.200 PLN. Wynagrodzenie zostało wypłacone w miesiącu czerwcu. Zestaw rozliczeniowy za czerwiec został wysłany do ZUS w dniu 1 lipca. W dniu 2 lipca student zgłosił, że zakończył studia w dniu 15 maja. Jak należy skorygować wynagrodzenie?

Rozwiązanie

W przedmiotowym przypadku należy rozpocząć od prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za miesiąc maj.

Ponieważ wypłata za maj nastąpiła na podstawie godzin przepracowanych w maju, należy ustalić jaką część godzin majowych student przepracował posiadając uprawnienia do zwolnienia z ZUS, a od jakiej części należy naliczyć ZUS.

Załóżmy, że 100 godzin zostało przepracowane do dnia 15 maja. Oznacza to, że od wynagrodzenia 2.000 PLN (100*20 PLN) nie należy naliczać ZUS, natomiast wynagrodzenie 1.200 PLN (60*20 PLN) podlega ZUS.

Podstawa składki naliczenia składek ZUS to 1.200 PLN. Składki ZUS wynoszą 135.12 PLN (1.200 PLN*11,26%).

Podstawa składki zdrowotnej to 1.064.88 PLN (1.200 PLN 135.12). Składka zdrowotna wynosi zatem 95.84 PLN.

Ponieważ pracownik korzysta z PIT0, zaliczka na podatek nie zostanie pobrana.

Aby prawidłowo skorygować wynagrodzenie należy:

o   Zgłosić pracownika do ZUS (ZUS ZUA) z datą 15 maja)

o   Wykonać korektę ZUS dla zestawu rozliczeniowego 01-06-2020 wprowadzić rekord RCA ze składkami ZUS w wysokości 135.12 PLN - pracownika i 195.12 PLN firma oraz 95.84 PLN, dodatkowo należy skorygować odpowiadający rekord DRA

o   Potrącić od pracownika przy kolejnym wynagrodzeniu kwotę 230.96 PLN

o   Zarejestrować korektę PIT (niezbędną do prawidłowego wyliczenia PIT rocznego), w ramach korekty należy zarejestrować fakt pobrania składek ZUS (135.12 PLN)

Erkwadrat sp. z o.o.
www.erkwadrat.pl
biuro@erkwadrat.pl
facebook/erkwadrat